מידע מודיעיני

intelligence

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מידע מודיעיני — מידע שהושג ע י שירות הביון, ידיעות שהגיעו אל אנשי המודיעין {{}} …   אוצר עברית

  • מודיעיני — adj. של המודיעין, שייך למודיעין, בעל ערך למודיעין, בנוגע לאויב; תורם מידע, אינפורמטיב …   אוצר עברית

  • כשל מודיעיני — כישלון של אנשי המודיעין, חוסר מידע מודיעיני או קבלת ידיעות מודיעיניות לא מהימנות {{}} …   אוצר עברית

  • מחדל מודיעיני — כישלון של אנשי המודיעין, חוסר מידע מודיעיני או קבלת ידיעות מודיעיניות לא מהימנות {{}} …   אוצר עברית

  • דוח מודיעיני — דיווח המכיל מידע בנושא מסוים שעבר עיבוד מודיעיני {{}} …   אוצר עברית

  • ביטחון שדה — פעולות הננקטות למניעת איסוף מידע מודיעיני ע י האויב {{}} …   אוצר עברית

  • מומחה ביון — אדם הבקי בניתוחו והערכתו של מידע מודיעיני {{}} …   אוצר עברית

  • פענוח תצלומי אוויר — טכניקה לחקירת פני הקרקע ולהשגת מידע מודיעיני בהסתמך על תמונות שצולמו מתוך כלי טיס {{}} …   אוצר עברית

  • דוח מודיעין — דיווח המכיל מידע בנושא מסוים שעבר עיבוד מודיעיני {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.